Novela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
SúhrnPodrobnosti
Dátum doručenia 31.08.2023
Stav I. čítanie (Zápis uznesenia NR SR)
Kategória Novela zákona
Predkladateľ Ministerstvo zdravotníctva SR