Novela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU, Jána PODMANICKÉHO, Filipa KUFFU a Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 18. októbra 2021 svoj návrh zákona späť.)
SúhrnPodrobnosti
Dátum doručenia 01.10.2021
Stav Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)
Kategória Novela zákona
Predkladateľ Poslanci NRSR