Novela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
SúhrnPodrobnosti
Dátum doručenia 26.05.2023
Stav I. čítanie (Zápis uznesenia NR SR)
Kategória Novela zákona
Predkladateľ Poslanci NRSR
PoslanciPredkladatelia