HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 3 138.
Pozmeňujúce návrhy 5 86.
Vystúpenia v rozprave 157 49.
Priemerný počet slov vystúpenia 594 9.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 4 55.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov