HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 31 32.
Pozmeňujúce návrhy 32 14.
Vystúpenia v rozprave 50 120.
Priemerný počet slov vystúpenia 80 179.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 2 34.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 10 33.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov