HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 28 39.
Pozmeňujúce návrhy 22 21.
Vystúpenia v rozprave 221 33.
Priemerný počet slov vystúpenia 336 66.
Absencie 14 110.
Zahraničné cesty 5 15.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 8 40.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov