HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 7 115.
Pozmeňujúce návrhy 2 120.
Vystúpenia v rozprave 22 151.
Priemerný počet slov vystúpenia 220 139.
Absencie 24 68.
Zahraničné cesty 4 20.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov