HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 1 146.
Pozmeňujúce návrhy 4 98.
Vystúpenia v rozprave 39 132.
Priemerný počet slov vystúpenia 544 17.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 9 35.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov