HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 1 146.
Pozmeňujúce návrhy 1 131.
Vystúpenia v rozprave 50 120.
Priemerný počet slov vystúpenia 418 41.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 9 7.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov