Nezaradení
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 0 185.
Pozmeňujúce návrhy 1 131.
Vystúpenia v rozprave 41 128.
Priemerný počet slov vystúpenia 441 36.
Absencie 9 137.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov