HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 0 185.
Pozmeňujúce návrhy 2 120.
Vystúpenia v rozprave 54 116.
Priemerný počet slov vystúpenia 233 129.
Absencie 16 100.
Zahraničné cesty 2 34.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 2 74.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov