HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 56 9.
Pozmeňujúce návrhy 35 10.
Vystúpenia v rozprave 489 7.
Priemerný počet slov vystúpenia 262 110.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 12 29.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov