Nezaradení
Ing. Ján Mičovský, CSc.
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 5 131.
Pozmeňujúce návrhy 12 52.
Vystúpenia v rozprave 125 74.
Priemerný počet slov vystúpenia 592 10.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 8 8.
Hodina otázok 4 55.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov