SaS
MUDr. Peter Osuský, CSc.
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 19 66.
Pozmeňujúce návrhy 5 86.
Vystúpenia v rozprave 133 64.
Priemerný počet slov vystúpenia 263 108.
Absencie 20 82.
Zahraničné cesty 17 3.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov