HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 18 70.
Pozmeňujúce návrhy 2 120.
Vystúpenia v rozprave 134 61.
Priemerný počet slov vystúpenia 315 73.
Absencie 2 166.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 4 13.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov