HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 8 109.
Pozmeňujúce návrhy 4 98.
Vystúpenia v rozprave 156 50.
Priemerný počet slov vystúpenia 304 83.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 68 9.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov