Nezaradení
JUDr. Mgr. Miloš Svrček, PhD., LL.M.
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 84 2.
Pozmeňujúce návrhy 104 2.
Vystúpenia v rozprave 423 9.
Priemerný počet slov vystúpenia 391 50.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 8 8.
Interpelácie 31 1.
Hodina otázok 191 2.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov