Nezaradení
Ing. Martin Beluský, PhD.
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 59 8.
Pozmeňujúce návrhy 10 61.
Vystúpenia v rozprave 334 14.
Priemerný počet slov vystúpenia 413 43.
Absencie 28 60.
Zahraničné cesty 3 26.
Interpelácie 10 5.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov