Nezaradení
PaedDr. Ing Marcel Mihalik
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 28 39.
Pozmeňujúce návrhy 14 42.
Vystúpenia v rozprave 47 123.
Priemerný počet slov vystúpenia 215 143.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 2 34.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov