Nezaradení
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 6 123.
Pozmeňujúce návrhy 11 55.
Vystúpenia v rozprave 89 93.
Priemerný počet slov vystúpenia 300 86.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 7 9.
Hodina otázok 15 22.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov