HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 18 70.
Pozmeňujúce návrhy 7 76.
Vystúpenia v rozprave 117 78.
Priemerný počet slov vystúpenia 177 161.
Absencie 15 106.
Zahraničné cesty 5 15.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov