HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 19 66.
Pozmeňujúce návrhy 22 21.
Vystúpenia v rozprave 133 64.
Priemerný počet slov vystúpenia 162 168.
Absencie 49 26.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 1 89.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov