HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 9 101.
Pozmeňujúce návrhy 2 120.
Vystúpenia v rozprave 60 113.
Priemerný počet slov vystúpenia 244 121.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 29 16.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov