HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 60 6.
Pozmeňujúce návrhy 3 110.
Vystúpenia v rozprave 204 38.
Priemerný počet slov vystúpenia 461 30.
Absencie 30 55.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 2 19.
Hodina otázok 9 35.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov