SaS
PhDr. Ján Oravec, CSc.
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 3 138.
Pozmeňujúce návrhy 0 185.
Vystúpenia v rozprave 38 133.
Priemerný počet slov vystúpenia 343 63.
Absencie 3 165.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov