OĽANO
JUDr. Milan Vetrák, PhD.
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 92 1.
Pozmeňujúce návrhy 118 1.
Vystúpenia v rozprave 308 20.
Priemerný počet slov vystúpenia 495 22.
Absencie 19 87.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov