HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 7 115.
Pozmeňujúce návrhy 14 42.
Vystúpenia v rozprave 255 26.
Priemerný počet slov vystúpenia 488 24.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 2 19.
Hodina otázok 2 74.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov