Nezaradení
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 40 19.
Pozmeňujúce návrhy 8 69.
Vystúpenia v rozprave 82 98.
Priemerný počet slov vystúpenia 389 51.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 2 34.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 11 30.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov