SMER - SD
doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 7 115.
Pozmeňujúce návrhy 1 131.
Vystúpenia v rozprave 201 40.
Priemerný počet slov vystúpenia 306 81.
Absencie 12 119.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 2 74.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov