HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 9 101.
Pozmeňujúce návrhy 1 131.
Vystúpenia v rozprave 40 130.
Priemerný počet slov vystúpenia 131 173.
Absencie 107 3.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 3 14.
Hodina otázok 5 45.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov