HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 40 19.
Pozmeňujúce návrhy 30 16.
Vystúpenia v rozprave 164 46.
Priemerný počet slov vystúpenia 218 140.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 7 11.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 330 1.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov