HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 2 142.
Pozmeňujúce návrhy 6 82.
Vystúpenia v rozprave 30 142.
Priemerný počet slov vystúpenia 124 176.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 3 65.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov