HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 5 131.
Pozmeňujúce návrhy 3 110.
Vystúpenia v rozprave 17 156.
Priemerný počet slov vystúpenia 293 87.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov