HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 16 77.
Pozmeňujúce návrhy 9 65.
Vystúpenia v rozprave 143 58.
Priemerný počet slov vystúpenia 138 171.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 8 8.
Interpelácie 3 14.
Hodina otázok 5 45.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov