HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 63 4.
Pozmeňujúce návrhy 71 3.
Vystúpenia v rozprave 312 17.
Priemerný počet slov vystúpenia 306 80.
Absencie 23 70.
Zahraničné cesty 7 11.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 2 74.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov