Nezaradení
Mgr. Matúš Šutaj Eštok
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 42 16.
Pozmeňujúce návrhy 5 86.
Vystúpenia v rozprave 88 94.
Priemerný počet slov vystúpenia 455 32.
Absencie 34 50.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 5 45.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov