HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 5 131.
Pozmeňujúce návrhy 0 185.
Vystúpenia v rozprave 71 105.
Priemerný počet slov vystúpenia 338 65.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 6 13.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov