HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 25 47.
Pozmeňujúce návrhy 4 98.
Vystúpenia v rozprave 289 23.
Priemerný počet slov vystúpenia 370 54.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 17 2.
Hodina otázok 22 18.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov