HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 8 109.
Pozmeňujúce návrhy 1 131.
Vystúpenia v rozprave 43 124.
Priemerný počet slov vystúpenia 169 166.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 30 1.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov