Nezaradení
Mgr. Jana Majorová Garstková
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 61 5.
Pozmeňujúce návrhy 27 18.
Vystúpenia v rozprave 101 86.
Priemerný počet slov vystúpenia 226 135.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 4 20.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 14 25.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov