HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 0 185.
Pozmeňujúce návrhy 14 42.
Vystúpenia v rozprave 127 73.
Priemerný počet slov vystúpenia 511 21.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 7 42.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov