HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 15 81.
Pozmeňujúce návrhy 8 69.
Vystúpenia v rozprave 155 51.
Priemerný počet slov vystúpenia 275 99.
Absencie 13 115.
Zahraničné cesty 10 6.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 2 74.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov