Nezaradení
PaedDr. Mgr. Miroslav Suja
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 23 54.
Pozmeňujúce návrhy 0 185.
Vystúpenia v rozprave 974 2.
Priemerný počet slov vystúpenia 255 114.
Absencie 30 55.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 5 11.
Hodina otázok 36 14.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov