OĽANO
Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 24 50.
Pozmeňujúce návrhy 18 31.
Vystúpenia v rozprave 128 71.
Priemerný počet slov vystúpenia 357 56.
Absencie 7 150.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 1 89.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov