Nezaradení
Mgr. Jana Bittó Cigániková, MBA
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 22 58.
Pozmeňujúce návrhy 34 12.
Vystúpenia v rozprave 311 19.
Priemerný počet slov vystúpenia 463 29.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 1 48.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov