SMER - SD
Mgr. PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 6 123.
Pozmeňujúce návrhy 5 86.
Vystúpenia v rozprave 248 27.
Priemerný počet slov vystúpenia 642 5.
Absencie 35 48.
Zahraničné cesty 0 185.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 3 65.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov