Nezaradení
PhDr. Katarína Hatráková
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 28 39.
Pozmeňujúce návrhy 14 42.
Vystúpenia v rozprave 128 71.
Priemerný počet slov vystúpenia 400 48.
Absencie 8 143.
Zahraničné cesty 3 26.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 0 185.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov