Nezaradení
Mgr. Vladimíra Marcinková
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 35 30.
Pozmeňujúce návrhy 11 55.
Vystúpenia v rozprave 140 59.
Priemerný počet slov vystúpenia 221 137.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 3 26.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 3 65.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov