HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 16 77.
Pozmeňujúce návrhy 4 98.
Vystúpenia v rozprave 113 81.
Priemerný počet slov vystúpenia 119 177.
Absencie 10 130.
Zahraničné cesty 3 26.
Interpelácie 0 185.
Hodina otázok 169 3.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov