Nezaradení
Mgr. et Mgr. Anna Andrejuvová
HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 30 33.
Pozmeňujúce návrhy 13 48.
Vystúpenia v rozprave 85 95.
Priemerný počet slov vystúpenia 231 130.
Absencie 0 185.
Zahraničné cesty 5 15.
Interpelácie 1 24.
Hodina otázok 3 65.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov